MIESZKANIE I DOM... — książka

Wreszcie jest! Po długich i mozolnych pracach redakcyjnych możemy pochwalić się drugą książką, w której znalazły się teksty związane z kwestiami mieszkaniowymi. Konteksty są różne, wnioski autorek i autorów również. 

Ponownie mamy nadzieję, że książka ta okaże się przydatna.

Dziękujemy raz jeszcze autorkom i autorom tekstów, a także dzieciom, młodzieży, oraz studentkom Pracy Socjalnej UŁ, których prace ozdobiły naszą książkę.———————————
redakcja:
Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] 

Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury]

TYTUŁ: Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange
e-ISBN 978-83-939114-3-1

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Authors 2017
© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2017

_______________________________________________________
KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST ZA DARMO NA PORTALACH:
BN Repozytorium  [czekamy na opracowanie]
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) [czekamy na opracowanie]